Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Wzrost konkurencyjności firmy P.H.U. BHPerfect poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego świadczenie innowacyjnych usług kopiowania kluczy oraz uruchomienie kanału sprzedaży on-line

mająca na celu: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LSR, wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych istniejących przedsiębiorstw oraz utrzymania istniejących miejsc pracy i utworzenia nowych miejsc pracy

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.