Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (oryginał paragonu lub numer faktury VAT).

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu ( ul. M.Konopnickiej 11 A, 90-100 Łęczyca) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności zawartym w formularzu zwrotu lub wymiany do pobrania na stronie internetowej – www.bhperfect.pl .

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Ustawienia komputera i monitora Klienta mogą przekłamywać wyświetloną kolorystykę produktów wówczas nie jest to podstawą reklamacji.

Odstąpienie od umowy

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient na podstawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot towaru do siedziby firmy.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji.

Koszty przesyłki za zwrot towaru do firmy BHPerfect ponosi Klient.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, poniesioną za zakup produktu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę płatniczą .

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Klientowi sklepu internetowego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku realizacji towaru nietypowego który został przygotowany na specjalne życzenie klienta.

Wymiana

Wymianie podlegają tylko produkty standardowe .

Wymieniany towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub wymiany dostępnym do pobrania na stronie internetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru.

Koszt wymiany ( przesyłki ) pokrywa klient, z wyjątkiem sytuacji gdy wina stoi po stronie firmy BHPerfect .

Czas realizacji wymiany trwa do 14 dni roboczych.

Maski bawełniane nie podlegają zwrotowi ponieważ jest to produkt higieniczny  (do użytku osobistego).