Regulamin

UWAGA !!!
Szanowni Klienci, ze względnu na prace modernizacyjne na platformie sklepu internetowego, zamówienia przyjmujemy jedynie telefonicznie oraz mailowo. Zapraszamy również na zakupy do naszego sklepu stacjonarnego. Za uniedogodnienia przepraszamy. Wracamy wkrótce z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i nową rozbudowaną ofertą produktową.

§1 Postanowienia ogólne

1. 1 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet , działający pod adresem www.bhperfect.pl  jest P. H. U. BH Perfect Marzena Kaczmarek  z siedzibą w Łęczycy ul. M.Konopnickiej 11A ,NIP: 7751317244, adres email: kontakt@bhperfect.pl , tel. 503 107 393.

1.2. Sklep internetowy zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwany dalej „Regulaminem”.

1.3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.4. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto i brutto – zawierają podatek VAT 23%.

1.6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność zakupionego towaru z umową.

§2 Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez przycisk dodaj do koszyka i przejście przez proces zakupowy na stronie internetowej sklepu www.bhperfect.pl

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

2.3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie.

2.4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2.5.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, sposób dostawy i formę płatności, a w razie potrzeby podając także inne potrzebne informacje.

2.6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.7. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.8. Większość  towaru posiadamy w magazynie  i zamówienia realizujemy tego samego lub następnego dnia roboczego .

W przypadku braku towaru w magazynie czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych.

Zamówienia nietypowe, indywidualne przygotowywane pod Klienta mogą wydłużyć się do 30 dni roboczych.

2.9. Wymiary produktów zamówionych mogą różnić się +/- 5% od podawanych wartości w tabeli rozmiarów, co wyłącza reklamacje w tym zakresie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia próbnego w pełnej rozmiarówce w celu dokładnych pomiarów.

2.10. Producent zastrzega sobie prawo do wystąpienia nieznacznej różnicy w odcieniach tkaniny wynikającej z dostaw materiałów z hurtowni.

§3 Płatności

3.1. Klient ma do wyboru formy płatności  :

Za pobraniem:  zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

Przelew elektroniczny, przedpłata dokonany za pomocą płatności elektroniczych dostarczonych przez firmę Przelewy24

Przelew bankowy z rachunku zamawiającego;

Odroczony termin płatności – dla stałych klientów i firm budżetowych ;

3.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

w przypadku odbioru w sklepie stacjonarnym i płatność przy odbiorze – 0,00 PLN brutto ;
w przypadku przesyłki kurierem i płatności online  – 18 PLN brutto ;
w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 20 PLN brutto;
w przypadku przesyłek gabarytowych pow. 30kg – 100 PLN brutto

3.3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę z wyjątkiem przesyłek za pobraniem.

§4 Wysyłka towaru

4.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich FedEx, DPD, DHL, GLS, GEIS

4.2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.4. Firma BHPerfect nie ponosi odpowiedzialności za pracę i pracowników firm kurierskich.

§5 Reklamacje

5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (oryginał paragonu lub numer faktury VAT).

5.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu ( ul. M.Konopnickiej 11 A, 90-100 Łęczyca) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności zawartym w formularzu zwrotu lub wymiany do pobrania na stronie internetowej – www.bhperfect.pl .

5.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.5. Ustawienia komputera i monitora Klienta mogą przekłamywać wyświetloną kolorystykę produktów wówczas nie jest to podstawą reklamacji.

§6 Odstąpienie od umowy

6.1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.3. Klient na podstawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot towaru do siedziby firmy.

6.4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji.

6.5. Koszty przesyłki za zwrot towaru do firmy BHPerfect ponosi Klient.

6.6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.7. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, poniesioną za zakup produktu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę płatniczą .

6.8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6.9. Klientowi sklepu internetowego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku realizacji towaru nietypowego który został przygotowany na specjalne życzenie klienta.

§7 Wymiana

7.1. Wymianie podlegają tylko produkty standardowe .

7.2. Wymieniany towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub wymiany dostępnym do pobrania na stronie internetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru.

7.3. Koszt wymiany ( przesyłki ) pokrywa klient, z wyjątkiem sytuacji gdy wina stoi po stronie firmy BHPerfect .

7.4. Czas realizacji wymiany trwa do 14 dni roboczych.

7.5 Maski bawełniane nie podlegają zwrotowi ponieważ jest to produkt higieniczny  (do użytku osobistego).

§8 Ochrona prywatności

10.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

10.2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

10.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. Prośbę należy skierować na adres e-mail: kontakt@bhperfect.pl

§9 Własność intelektualna

11.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

12.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.

12.3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§11 Postanowienia końcowe

13.1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu wraz z formularzem zwrotu i wymiany .

13.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

Data publikacji niniejszego regulaminu 1.03.2021.